(003) มั่นใจได้ยังไงเวลาตั้งเวลาถ่ายบล็อคถูก

รู้ไหมว่ากาวอัดถูกออกแบบมาให้ใช้พิมพ์ได้มากกว่า 50,000 ครั้งจนกว่าจะหลุด แล้วทำไมพิมพ์ไปไม่กี่ร้อย เราต้องมาอุดบล็อคกันบ่อยๆ
หนึ่งในปัญหาคือกาวถ่ายไม่เซ็ตตัว เพราะเวลาไม่พอเนื่องจาก
ผ้าสกรีน = เปลี่ยนเบอร์ผ้า ด้ายเส้นใหญ่ขึ้น กระจายแสงไม่เท่ากัน
สีผ้าสกรีน = สีผ้าเปลี่ยน เวลาเปลี่ยน ผ้าสีเหลืองจะใช้เวลาถ่ายมากกว่าสีขาว แต่งานได้คมกว่า
หลอด = หลอดมีเสื่อม (ยกเว้น LED กับดวงอาทิตย์ ที่เสื่อมน้อยมาก)
กาวอัด = แร่ธาตุในน้ำประปาทำให้ไวแสงเสื่อม (เค้าถึงให้ใช้น้ำกลั่น)
รอบปาด = ปาดเปลี่ยนไปหนึ่งรอบ เวลาเปลี่ยนเพราะความหนาเปลี่ยน
จึงต้องมีเอ็กซ์โพเชอร์แคลคูเลเตอร์ แผ่นคำนวนการถ่าย ที่จะช่วยให้คุณหาเวลาถ่ายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละชุด (ผ้า, สีผ้า, หลอด, กาวอัด และ รอบปาด นั้นๆ)