Food and Beverage

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสนใจและติดต่อเราไปนานๆ
โดยการทำเสื้อยืดให้เป็นสัญลักษณ์ของร้านอาหารและเครื่องดื่ม