WELCOME TO

PSI MARKETING

PSI Marketing PSI Marketing

ไม่ว่าจะยุคใด ธุรกิจจะคงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ดีที่สุด ในอดีตนั้นความต้องการของลูกค้าอาจมีเพียงแค่การได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ในราคาที่ย่อมเยาที่สุด และถึงแม้ว่าผู้ผลิตจะมีความกังวลใน วัสดุสิ้นเปลือง พลังงาน และ สารเคมีที่ใช้ ก็ไม่ได้มีโอกาสและวิธีการมากมายนักในการเพิ่มเติมและสื่อสารความสำคัญเหล่านี้เข้าไปในห่วงโซ่การผลิต

ปัจจุบันเมื่อผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบของการบริโภคที่มีต่องสิ่งแวดล้อม พวกเขาจึงเริ่มตั้งคำถามกับสินค้าทุกชิ้นรวมถึงเสื้อผ้า คำถามที่ทรงพลังนั้นก็ถูกสะท้อนกลับมายังทุกส่วนในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตเสื้อผ้า เมื่อผู้บริโภคต้องการความมั่นใจจากแบรนด์ แบรนด์ก็เปลี่ยนเป็นข้อกำหนดมายังโรงงานผลิตเสื้อผ้า และต่อเนื่องมายังโรงงานพิมพ์ เพราะความมั่นใจนั้นไม่สามารถมาจากเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งได้

สำหรับธุรกิจการพิมพ์สกรีน นี่ถือเป็นความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เฉพาะแต่หมึกพิมพ์ที่ใช้งานเท่านั้น แต่รวมถึงกระบวนการ, วัสดุ และ เคมีที่ใช้งานทั้งหมด และเหตุผลก็ไม่ควรจะเป็นแค่เฉพาะว่าลูกค้าต้องการ แต่หากมองย้อนหลังกลับมาแล้ว เราจะพบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราใช้ล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมของโลกใบเดียวกันนี้อย่างมากมาย ความพยายามในวันนี้จึงไม่ใช่แค่ทำสิ่งถัดไปให้ดีขึ้นกว่าเดิม แต่เป็นการชดเชยที่เราทำที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน

 

 

psi marketing กับ สิ่งแวดล้อม