WELCOME TO

PSI MARKETING

PSI Marketing PSI Marketing

เรามาสรุปข้อดีของเครื่อง Blu-Ray LTS

  • ไดโอด Blu-Ray เลเซอร์ที่มีอายุมากกว่าสองปี ให้ความเข้มข้นของแสงใกล้เคียงกันในเดือนต่อเดือนโดยไม่ต้องคำนวนการเสื่อมของหลอด
  • บล็อคสกรีนที่วางตำแหน่งเดียวกันบนเครื่องทุกบล็อค ทำให้นำบล็อคไปตั้งเรียงสีได้ง่าย
  • จบในขั้นตอนเดียว สามารถส่งไปล้างบล็อคเพื่อเตรียมใช้พิมพ์ได้เลย
  • ไม่ได้ใช้วัสดุสิ้นเปลืองใดๆในการปฏิบัติงาน
  • ไม่เกิดการอุตตัน ไม่เกิด Banding และไม่อ่อนไหวกับความชื้น
  • ไม่ลดทอนความชัดและขนาด อันเนื่องมาจากการใช้ฟิล์มใสเป็นตัวกลางระหว่างลาย กับ กาวอัด

การถ่ายบล็อคสกรีน

ข้อผิดพลาดที่ลดน้อยลง
ทักษะ, ขั้นตอน, เวลา, ขั้นตอน

ไม่ว่าจะเป็นการคำนวนการเสื่อมของหลอด การเรียงฟิล์ม รวมไปถึง อีกหลายๆปัจจัยในการถ่ายบล็อคสกรีน

 

ขั้นตอนการถ่าย และ การปริ้นฟิล์มจากถูกและรวมกันเป็นหนึ่ง ลดอัตราการเกิด ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ในทั้งสอง กระบวนการในการทำบล็อคสกรีน

ปัญหาในการตั้ง ฟิล์มบนบล็อคเพื่อให้ มาร์คตรงกัน จะถูกลดลง รวมถึงเวลาด้วย

การจัดเก็บฟิล์ม

ลดภาระการดูแลรักษาฟิล์ม
การจัดเก็บ, สถานที่, อุปกรณ์

ปัญหาจะถูกตัดไปจากการจัดเก็บ เพื่อยืดอายุการใช้งานฟิล์มที่ปริ้นแล้ว และ ลดภาระ ที่จะเกิดกับฟิล์ม  อุปกรณ์ และสถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บ 

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่น้อยลง
วัสดุฟิล์ม, การดูแลรักษา, หัวพิมพ์

ลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ฟิล์มใส เพื่อใช้ในการถ่ายบล็อคสกรีน วัสดุตัวฟิล์ม รวมถึง หมึกเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ไม่ว่าจะเป็นหัวพิมพ์อิ๊งเจ็ท หรือส่วนต่างๆที่มีอายุการใช้งาน จากการถ่ายบล็อคสกรีน

คุณภาพเม็ดสกรีน

เพิ่มคุณภาพเม็ดสกรีน
Halftone เม็ดละเอียด, เส้นบางคม

เพิ่มคุณภาพ เม็ดสกรีน Halftone ในขนาดที่เล็กลง เพื่อให้งานมีการไล่เฉด และโทนที่สวยขึ้น ด้วยเม็ดละเอียด

พิมพ์เส้นขนาดเล็กได้สม่ำเสมอ ไม่ต้องห่วง เรื่องขนาดที่เล็ก ตรงตามอาร์ตเวิร์คในคอมพิวเตอร์

จนถึงตรงนี้คุณเข้าใจประโยชน์ ของ Blu-Ray LTS แล้ว และอยากเห็นข้อมูลทางเทคนิคของเครื่อง เชิญทางนี้ 

[คุณสมบัติเครื่องยิงบล็อคสกรีน Blu-Ray LTS](https://psi.marketing/artist/lts-laser-to-screen/lts-properties)

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค หรือพูดคุยกับเรา?