เราทำงานยังไง

สไตล์การทำงานของเรา
เราเตือนตัวเองเสมอให้ทำตัวเหมือนสตาร์ทอัพ ที่ทำงานด้วยความรักในอาชีพ ด้วยความเร็วที่จะไม่ยอมให้อะไรหลุดมือไป และ ความจริงที่ว่าโลกเปลี่ยนไปตลอดเวลา อนาตคตเป็นสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้า และเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับมัน nและ ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่เรานึกถึงอยู่ตลอด วิธีที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดยังไม่ถูกค้นพบ nทุกๆ วันและชั่วโมงในการทำงานกับเราต้องมีความหมายอะไรบางอย่าง เราเรียกร้องให้สมาชิกแต่ละคนในทีมของเราทำงานเป็นมืออาชีพมากขึ้นในสิ่งที่ทำอยู่ในขณะเดียวกัน ก็มองหาบทบาทที่จะนำเอาความสามารถสูงสุดของตัวเองออกมา

We always remind ourselves to be like a startup who works with love of the profession, with the speed of not letting anything getting away and with the knowledge that the world changes all the time. The future is ahead of us and, to be prepare for it, LEAN and efficiency are at the back of our head. We realize that the best and efficient way of doing things are yet to be found. Everyday and hours of working with us has to mean something and we demand for each of our team members not only to be a professional in their own jobs but also to search for the role that could bring out the best in them.