WELCOME TO

PSI MARKETING

PSI Marketing PSI Marketing

LTS – Laser to Screen  : เครื่องยิงบล็อคสกรีน 

80% หรือ 4 ใน 5 ของปัญหาการพิมพ์ของคุณเกิดจากบล็อคสกรีน

และส่วนหนึ่งในนั้นเกิดขึ้นระหว่าง ฟิล์ม-ตู้ถ่าย-กาวอัด

ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ที่เกิดจากกระจกตู้ถ่ายไม่สะอาด

เพราะไฟถ่ายสะท้อนเนื้อฟิล์มอ้อมข้างหลังเม็ดสกรีน

รายละเอียดของอิงค์เจ็ตไม่พอ

เพราะผ้าสูญญากาศดูดไม่แรง ฟิล์มไม่แนบ

เพราะหลอดเสื่อมและไม่ได้ชดเชยเวลาถ่าย

เพราะวัตต์ของไฟถ่ายไม่พอ

วางฟิล์มไม่ได้ตำแหน่งเดิม

นอกจากนั้นแล้วถ้าฟิล์มไม่เคยถูกกลับนำมาถ่ายงานซ้ำแล้ว เคยรวบรวมไหมว่าค่าฟิล์มและหมึกที่เราต้องเสียไปเพื่อใช้ครั้งเดียวนั้น ปีหนึ่งเราจ่ายออกไปเท่าไหร่?

นวัตกรรมที่เกิดมาแก้ปัญหาข้างต้นคือการใช้ คอมพิวเตอร์-ทู-สกรีน CTS หรือการยิงลายพิมพ์ลงไปยังบล็อคสกรีนโดยตรงโดยไม่ผ่านเนื้อฟิล์ม แต่ใช่ว่า CTS ทุกแบบจะมีความสามารถเท่าเทียมกัน 

การพัฒนาของ CTS สู่ Blu-Ray

ประโยชน์จากการใช้ 

Blue-Ray LTS

คุณสมบัติของเครื่องยิงบล็อคสกรีนแบบ Blu-Ray LTS