พันธกิจ

โลกเปลี่ยนไปเร็วขึ้น ความกระหายในการออกแบบ ความอยากแสดงตัวตนของบุคคลชัดเจนมากขึ้นทั้งในเวลางานและส่วนตัว ผู้คนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเองมากขึ้น ผู้คนต้องได้ในสิ่งที่อยากได้เร็วขึ้น
ในขณะที่อุตสาหรรมเสื้อผ้าเป็นอย่างที่เป็นอยู่มายาวนาน การซื้อหา การผลิต การตกแต่ง ไม่แตกต่างจากหลายสิบปีที่ผ่านมา ในประเทศพัฒนาแล้วอัตราส่วนซื้อเสื้อยืดอยู่ที่ 9 เท่าของจำนวนประชากรต่อปี
ในขณะที่ประเทศไทยยังห่างกว่านั้นหลายเท่าตัว เราเชื่อว่าเราเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้ และเราจะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ใช่เฉพาะประสิทธิภาพ คุณภาพ และ วิธีการ แต่รวมถึงโอกาสของผู้คนจำนวนมากขึ้นที่จะได้มีธุรกิจของตัวเองได้ง่ายขึ้น

World changes faster. Thirsts in designs and self-expressing of people are stronger on both professional and private clocks. More people wants to have their own business and everybody demands to have what they want faster.
While the garment industry is what it has been for a long time. Sourcing, production, embellishment are no different than decades go.
In developed countries, annual t-shirt purchasing per capital is above 9, while in Thailand we are lower than that by folds.
We believe we can change them and we are going to lead the change.
Not only in efficiency, quality and process but also to give opportunities to more people to have their own businesses easier.