ความเป็นมา

       บริษัท พีเอสไอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี 2526 ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มอาหาร โดยประมาณปี 2533ได้เริ่มเล็งเห็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีในการพิมพ์เครื่องนุ่งห่มจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาเพื่อทำตลาด ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มในลักษณะ OEM กำลังเติบโตเป็นอย่างมากในประเทศไทย ราวปี 2543 เราได้ขยายการจัดจำหน่ายเข้าสู่ตลาดเสื้อผ้า ODM โดยเป็นการจำหน่ายเครื่องพิมพ์สกรีนและหมึกพิมพ์สกรีนเป็นสินค้าหลัก โดยมุ่งเน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ ความทนทานเป็นหลัก

       นับแต่ปี 2550 เป็นต้นมาหลายประเทศในภูมิภาคอินโดจีนเริ่มเปิดประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลก และเราได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานสาขาที่กรุงโฮจิมินห์ซิตี้ และเริ่มทำการตลาดเข้าสู่ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชาในลำดับถัดมา การย้ายฐานการผลิตยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมจวบจนถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกันเราได้กลับมาประเมิณแนวโน้มและทิศทางในอุตสาหกรรมในประเทศไทยและตระหนักความจำเป็นในการเคลื่อนย้ายจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเพื่อการส่งออก เข้าสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น

จากการวิเคราะอุตสาหกรรมแฟชั่นในต่างประเทศจึงได้พบว่าการบริโภคเสื้อผ้ามิได้ลดลงเมื่อเศรษฐกิจเลื่อนระดับขึ้น เป็นเพียงแต่รูปแบบห่วงโซ่อุปทานที่ต่างไป การผลิตเสื้อผ้าภายในประเทศที่มีค่าแรงสูงขึ้นจะไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไป เราจึงได้เริ่มต้นนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการพิมพ์ ในรูปแบบเดียวกันกับประเทศพัฒนาแล้วต่างๆ เข้ามาทำตลาดโดยเพิ่มเป็นอีกหน่วยธุรกิจ เมื่อพบความต้องการของลูกค้าในกลุ่มผู้ใช้งานภายในธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องการได้แหล่งซื้อเสื้อผ้าพิมพ์สำเร็จตามต้องการ เราจึงได้เพิ่มหน่วยธุรกิจที่สามที่ใช้ความรู้ในเทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน สายสัมพันธ์กับผู้ประกอการ รวมเข้ากับเสื้อสำเร็จรูปเพื่อนำเสนอลูกค้าแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ นอกเหนือจากนั้นเรายังแสวงหาโอกาสที่จะส่งออกสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ไปยังประเทศใกล้เคียงเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจจากฐานความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่แล้ว

การถือครองหุ้น และ การบริหารจัดการ Management and Shareholding
บริษัท พีเอสไอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ยังเป็นบริษัทเอกชนจดทะเบียนที่ถือครองหุ้นเกือบทั้งหมด และบริหารโดย คุณณัฐพล เชมนะสิริ เป็นกรรมการผู้จัดการ

โครงสร้างและวัตถุประสงค์ธุรกิจ Structures and Objectives
- PSI-ARTIST
เป็นธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและวัสดุพิมพ์สกรีนเสื้อผ้า โดยวางตำแหน่งในตลาดที่ผู้ผลิตต้องการคุณภาพและประสิทธิภาพสูง

- EZY-T
เป็นธุรกิจจัดจำหน่ายส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้กับแบรนด์เสื้อผ้า หรือ ผู้ผลิตขนาดเล็ก เน้นความเร็วในการรับคำสั่งซื้อ จัดส่ง และรับค่าสินค้า ซึ่งจากเดิมลูกค้าจำเป็นต้องรอการผลิตเป็นระยะเวลานาน และ ไม่สามารถควบคุณคุณภาพสินค้าให้สม่ำเสมอได้

-THINKWEAR
ให้บริการเสื้อพร้อมลายพิมพ์ตัั้งแต่การช่วยเหลือในการออกแบบ พัฒนา จนถึงบรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง โดยสามารถให้บริการในระยะเวลาอันสั้น ทั้งยังจัดกิจกรรมในการพิมพ์เสื้อ ณ จุดจำหน่ายในงานเทศกาลต่างๆ

- REGIN
ผลิตและจัดหาอะไหล่เครื่องพิมพ์สกรีนเพื่อส่งออกต่างประเทศ

อาคาร และ สถานที่ปฏิบัติงาน Facility and Workplace
- สำนักงานและคลังสินค้า ในเขตพื้นที่ประเวศ กรุงเทพมหานคร
- คลังสินค้าทัณฑ์บน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
- อาคารสำนักงาน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

สินค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียวในประเทศไทย Products those solely represented by us
- หมึกพิมพ์เชื้อพลาสติซอล Rutland Group, USA.
- หมึกพิมพ์เชื้อน้ำ Quaglia, Italy.
- ผ้าสกรีนสำหรับงานพิมพ์เสื้อผ้า SEFAR, Switzerland.
- กาวถ่ายบล็อคสกรีน Ikonics, USA.
- ขนกำมะหยี่ Velutex, Spain.
- เครื่องพิมพ์สกรีน Vastex, USA.
- เสื้อสำเร็จรูปเพื่อพิมพ์ Gildan, Canada.
- เครื่องพ่นกำมะหยี่ Maag Flockmaschinen, Germany

Established in 1983, PSI Marketing Co., Ltd ventured out into food industry. Not long after, we saw an opportunity to bring in technologies from the United State to improve the underdeveloped but growing Garment OEM business in Thailand around the years 1990. We further expanded to serve ODM business respectively by mainly supplying Screen Printing Machines and Inks. Quality, Efficiency and Durability are core principles in expanding our business.

Around the corner of 2007, many Indochina countries started open-up to the world. We foresaw the change and started adapting by setting up an office in Ho Chi Minh City to support our expansion into Vietnam and Cambodia. Shifting of manufacturing base can still be seen up until present. At the same time, we foresaw the need to shift ourselves from supporting the garment exporting business to fashion business in our home country.

From our research into the international fashion industry, we found that consumption of garments hasn't gone away when the economic level of countries elevated but rather the supply-chain that changed. Cut-Make-Trim (CMT) in Thailand will eventually be uncompetitive with higher labour cost. We started bringing in Print-able or Printable or Printwear garments in the way that other developed countries do and set up another business unit for that purpose. After awhile, we found the need for companies and corporates to have an one-stop service provider of custom printed garments, we set up our third business unit to combine our knowledge in screen printing, connections between printers and ready-made garments and serves our customers. Beside that we are looking for opportunities to export products around printing machinery which constructed from our experience and knowledge of servicing machines to countries around the world.