WELCOME TO

PSI MARKETING

PSI Marketing PSI Marketing

ปัจจุบันเครื่อง Blu-Ray LTS จึงไม่ได้จำกัดอยู่กับการทำบล็อคสกรีนขนาดใหญ่อีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ในอุตสาหกรรม

LTS ในอุตสาหกรรมต่างๆ

เทคโนโลยี

ฟิล์มที่ต้องการความละเอียดสูง และความแม่นยำสูง

เซรามิค

ต้องการความทนทานในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ยาก

ยานยนตร์

ต้องการความคมชัด

สิ่งทอ

ต้องการลดต้นทุนจากการใช้ฟิล์มจำนวนมากและต้องการตั้งเครื่องพิมพ์ด้วยระยะเวลาที่น้อยกว่า

บลูเรย์ เลเซอร์-ทู-สกรีน Blu-Ray LTS แก้ปัญหา และ ให้ประโยชน์อะไรได้บ้าง 

[ประโยชน์จากการใช้ Blue-Ray LTS] (https://psi.marketing/artist/benefit-from-lts)

ต้องการสัมผัสบล็อคสกรีนที่ถูกสร้างลายผ่านเครื่อง Blu-Ray LTS ด้วยตัวคุณเอง หรือสนใจอยากสอบถามราคา