เรากำลังเปิดรับ

Come and change the world with us

Office Sale
Job Description:
- ดูแลและติดตามลูกค้าเก่าอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นยอดขาย
- หาข้อมูลลูกค้าใหม่เพื่อติดต่อขายเสื้อยืด
- ปิดการขาย
- ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (ทำงานจันทร์-ศุกร์)

Brand Marketing 
Job Description:
- Develop and execute marketing strategies.
- Manage marketing spending within determined commercial budget.
- Work closely with the sales teams to reshaping the marketing plans and n strategies as well as identify any business gaps.
- Assist in developing marketing materials and channels to ensuring integrity n of brand messages to the markets.
- Manage Digital marketing activities.
- Coordinate with any marketing subcontractors whom may be required in carry n out marketing activities.
- Report directly to Managing Director.