WELCOME TO

PSI MARKETING

PSI Marketing PSI Marketing

หลีกเลี่ยงงานเสียจากการใช้เครื่องรีดร้อนโดยการจำข้อ “ควรทำ” และ “ไม่ควรทำ” ที่ได้จากบทความเหล่านี้ไว้ให้แม่น

เพื่อให้รีดงานได้สมบูรณ์แบบ หลีกเลี่ยงงานเคลม ลองฝึกฝนข้อควรทำและข้อควรหลีกเลี่ยงตามนี้ไว้ให้แม่นตลอดเวลา และเพื่อให้ง่าย เราได้หมายเหตุ [DTG], [DFT] และ [DTG/DTF] ไว้เพื่อให้สังเกตุง่ายๆว่าอันไหนที่ตรงกับงานของคุณ

ปรับแรงกดให้เหมาะสมกับแต่ละขั้นตอนในการทำงาน 

จะเห็นได้ว่าปัญหาในงานพิมพ์หลายอย่างมีสาเหตุจากเครื่องรีดร้อน ขบวนการนี้จึงต้องการการเอา ใจใส่อย่างมากและไม่ใช่สำคัญแค่ “ขั้นตอนต่อท้าย” ของงานพิมพ์ การเลือกเครื่องรีดร้อนจึงเป็นเรื่องสำคัญกว่าราคา คุณภาพเครื่องรีดถูกๆก็สามารถสร้างปัญหาราคาแพงๆได้เจ้าของได้ ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้หลายครั้งช่างพิมพ์จะเลือกทำงานกับเครื่องจักรที่ให้ผลลัพธ์แบบเดียวกันแต่มีจุดที่ต้องระมัดระวังน้อยกว่าอย่างเครื่องอบสายพานเพื่อให้สามารถควบคุมผลงานได้คงที่ โดยอาศัยทักษะของคนงานน้อยที่สุด