(001) ฝีมือ Sergey Buzanov

ฝีมือ Sergey Buzanov อีกแล้ว งานดิสชาร์จ 3 บล็อก เม็ด 90lpi บนผ้า 120/305T ไม่เทพทำไม่ได้จริงๆ
นอกเหนือจากฝีมือการพิมพ์แล้ว รูปต้นฉบับก็สำคัญนะครับ จะเอามาหยาบๆ แล้ว resample แอดฯลองแล้ว ไม่เวิร์ค??